O firmie

Grupa trzech firm doradczych

cobo–CONSULTING Holding w Warszawie

Kompleksowe doradztwo gospodarcze i finansowe 

Cobo – CONSULTING holding, to grupa doradcza składająca się z trzech firm, działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność grupy doradczej datuje się od roku 1991. Początkowo usługi doradcze świadczone były w ramach jednej spółki. W następnych latach – w wyniku postępującej dywersyfikacji i specjalizacji, powstały kolejne dwie spółki, tworząc grupę trzech firm doradczych, powiązanych operacyjnie i kadrowo:

cobo-CONSULTING Sp. z o.o. cobo-KONTAKT Sp. z o.o. cobo-COMPLEX Sp. z o.o.

Celem powołanych firm jest kontynuacja oraz dywersyfikacja i modyfikacja na miarę pojawiających się potrzeb kontrahentów, szeroko pojętego doradztwa gospodarczego, a tym samym świadczenie kompleksowych usług w tym obszarze.

 Więcej >>>
konsulting

Kierunki doradztwa gospodarczego

Główne kierunki działania grupy doradczej cobo – CONSULTING w zakresie realizowanego konsultingu obejmują:
  • Doradztwo w wyborze zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności w ramach programów pomocowych UE, wraz z opracowywaniem niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej i sprawozdawczo – rozliczeniowej
  • Doradztwo gospodarcze i finansowe dla potrzeb bieżącej działalności oraz planowanych strategii rozwojowych
  • Opracowywanie wycen wartości: nieruchomości, ruchomego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, know – how, goodwill, patenty), udziałów, akcji, całych spółek, araportów wnoszonych do spółek, całych przedsiębiorstw, jak również zorganizowanych części przedsiębiorstw.
Usługi doradcze świadczone są na rzecz instytucji państwowych, jednostek samorządowych, a przede wszystkim podmiotów gospodarczych różnych branż, w tym w szczególności z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Zapytaj o fundusze pomocowe UE

Jeśli szukają Państwo doświadczonej firmy konsultingowej, prosimy o kontakt. Wszelkie zapytania dotyczące m.in. doradztwa biznesowego, prosimy kierować do naszych specjalistów drogą e-mailową, lub telefoniczną, najlepiej bezpośrednio pod 602 393 133. Czekamy także na Państwa w naszej siedzibie. Gwarantujemy, że szczegółowo odpowiemy na każde pytanie i zapewnimy fachowe doradztwo. O consultingu wiemy wszystko!
doradztwo biznesowe
konsulting