O firmie

Grupa trzech firm doradczych

Kompleksowe doradztwo gospodarcze i finansowe

Cobo – CONSULTING holding, to grupa doradcza składająca się z trzech firm powiązanych operacyjnie i kadrowo, działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Cobo – CONSULTING Sp. z o.o., Cobo –  KONTAKT Sp. z o.o. oraz Cobo – COMPLEX Sp. z o.o. Działalność grupy doradczej datuje się od roku 1991. Celem powołanych firm jest świadczenie szeroko pojętego doradztwa gospodarczego, a tym samym świadczenie kompleksowych usług w tym obszarze. Więcej >>>
konsulting

Kierunki doradztwa gospodarczego

Główne kierunki działania grupy doradczej Cobo – CONSULTING  w ramach realizowanego konsultingu obejmują:
  • Doradztwo w wyborze zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności w ramach programów pomocowych UE, wraz z opracowywaniem niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej i sprawozdawczo – rozliczeniowej,
  • Doradztwo gospodarcze i finansowe dla potrzeb bieżącej działalności oraz planowanych strategii rozwojowych,
  • Opracowywanie wycen wartości:  przedsiębiorstw, nieruchomości, ruchomego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych w tym goodwill, udziałów i akcji spółek, aportów wnoszonych do spółek, patentów, wzorów użytkowych itp.
Dewizą naszych doradców, rzeczoznawców, ekspertów jest indywidualne podejście do każdego kontrahenta oraz sprawny przebieg prac i optymalne rozwiązywanie problemów. W pracach wykorzystują najnowsze narzędzia wynikające z wysokiego tempa i stopnia informatyzacji w naszym kraju, co pozwala na sprawny przebieg realizacji usług i ograniczanie do niezbędnego minimum prac przygotowawczych po stronie kontrahenta. W okresie naszej dotychczasowej działalności opracowaliśmy m.in.:
  • ponad 100 projektów współfinansowanych z funduszy UE (wraz z rozliczeniem    finansowym z realizacji) w ramach takich programów, jak:  SAPARD lata 2002 – 2003, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2004 – 2006 oraz lata  2007-2013, Program Operacyjny   Rybołówstwo i Przetwórstwo lata 2004 – 2006 oraz lata 2007- 2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Regionalne Programy Operacyjne lata 2007-2013, a także współpracujemy z kontrahentami przy opracowaniu projektów w celu aplikowania do programów pomocowych w ramach   perspektywy  2014 – 2020,
  • ponad 100 analiz stanu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, oraz podobną ilość planów i  strategii rozwojowych podmiotów gospodarczych,
  • 80 wycen aportów wnoszonych do spółek,
  • 100 wycen wartości spółek, w tym pojedynczych udziałów i akcji,
  • idącą w setki ilość wycen nieruchomości, rzeczowych składników majątku trwałego oraz całych przedsiębiorstw.
Posiadamy  doświadczenie zawodowe, dyplomy ukończenia studiów w liczących się uczelniach, a także dyplomy ukończenia kierunkowych studiów podyplomowych. Posiadamy także  liczne certyfikaty i referencje, które uzyskaliśmy przez lata działalności i bieżącego poszerzania wiedzy na licznych seminariach, seminariach itp.

Zapytaj o fundusze pomocowe UE

Jeśli szukają Państwo doświadczonej firmy konsultingowej, prosimy o kontakt. Wszelkie zapytania związane z wyborem adekwatnych programów pomocowych oraz przygotowaniem projektów i dokumentacji aplikacyjnej, prosimy kierować do naszych specjalistów drogą e-mailową, lub telefoniczną, najlepiej bezpośrednio pod 602 393 133. Czekamy także na Państwa w naszej siedzibie.
doradztwo biznesowe
konsulting